کوپلینگ دنده ای چیست؟

چاپ

کوپلینگ ­دنده ­ای جزء متداولترین نوع کوپلینگ­ هاست که در آن ها از درگیری دنده پوسته و هاب برای انتقال گشتاور بین محرک و متحرک استفاده می­ شود. قسمتهای اصلی کوپلینگ دنده ای در شکل زیر نشان داده شده است:

1

پوسته یا رینگ (Sleeve)

2

هاب (Hub)

3

پیچ

4

واشر

5

اورینگ

6

واشر فنری

7

مهره  اورینگ دار

بایستی دقت نمود که طراحی کوپلینگ دنده­ ای در شرکت­های مختلف تولید کننده متفاوت است. برای مثال برخی تولید کنندگان از واشر بین دو رینگ استفاده می­ کنند و برخی دیگر واشر به کار نمی­ برند. همچنین به جای واشر فنری می­توان از پیچ­های واشر دار استفاده نمود. عمدتاً محل قرارگیری اورینگ در کوپلینگ­ های دنده­ ای مشابه با شکل فوق است. شایان ذکر است برخی دیگر از سازندگان مانند ماینا (Maina) دارای طراحی متفاوتی برای محل اورینگ نیز هستند. اورینگ در فلنجی تعبیه شده و این فلنج به انتهای پوسته کوپلینگ با پیچ متصل می­ شود که در شکل نشان داده شده است.

بیشتر انواع کوپلینگ های دنده­ ای دارای دو عدد پوسته (sleeve) در دو طرف کوپلینگ هستند. اما برخی از سازندگان دارای طراحی متفاوتی هستند. کوپلینگ دنده­ای طراحی شده توسط آنها دارای یک عدد پوسته است که دو انتهای آن دنده داشته و دو عدد هاب درون این پوسته قرار می­گیرد. بالطبع در این نوع طراحی نیازی به پیچ برای نصب کوپلینگ نمی ­باشد. اما این نوع طراحی محدودیت­هایی نیز دارد از جمله اینکه نمی­توان در جاهایی که فاصله بین دو انتهای شافت (DBSE) زیاد است از آنها استفاده نمود و همچنین عموماً ناهمراستایی کمتری را نیز تحمل می­کنند. نمایی از این نوع کوپلینگ دنده­ای در شکل زیر نشان داده شده است.

برچسب ها: , , , , , , ,